20.3.05

"A nosa Terra non é nosa, rapaces"

"Entre 1990 e 2003 emigraron máis de 175.000 galegos e galegas. Un 69,43% das persoas que emigraron de Galiza entre 1992 e 2003 tiñan entre 16 e 44 anos. Canarias, Baleares, Barcelona, Madrid, Andorra, Alemaña e Portugal consolídanse como os lugares de destino máis comúns. Lonxe de irse atallando, a emigración triplicouse pasando de 7.916 persoas en 1992 a 22.548 no ano 2003." Fuerteventura: 18000 galegos nunha poboación de 80000 habitantes. (--->artigo da CIG)
"Quen pode, pois salvar a Galiza? Galiza mesma. ¿Cómo? Cun gran partido político nídiamente galego. ¿E para qué? Para que a nosa terra conquira o dereito a lexislar para si mesma. ¿E para cando contaremos con ese gran partido? Cando os nosos labregos abran os ollos e deixen de votar a quen non comprende a nosa diferenciación" Castelao, Sempre en Galiza.

Sem comentários: