7.3.05

Directiva Bolkestein

"Esta directiva europea, de chegar a ser adoptada, tería como consecuencia que todos os servizos subministrados na Unión Europea serían considerados como calquera produto económico. Desta forma, sectores esenciais como a cultura, a educación, a atención sanitaria e todos os servizos dependentes dos sistemas nacionais de protección social poderían estar suxeitos ás mesmas formas de competencia económica que as mercancías." Galiza Nova

"Segundo esta directiva neoliberal unha empresa polaca poderá realizar traballos en Galiza con traballadores polacos e salarios de Polonia. Ademais só Polonia poderá controlar se cumpre a lexislación laboral e a normativa de saúde laboral... que serán as do país de orixe. Falamos de Polonia mais podería ser calquer outro estado, por exemplo Eslovaquia ou Lituania, aínda que evidentemente sempre se tratará de países que teñen condicións laborais máis baixas." CIG

Para asinala petición contra a directiva Bolkestein, prema eiquí

Sem comentários: