1.10.07

Políticas de medias tintas

1.-«Non podemos seguir favorecendo a diseminación, o plante vostede a casa onde lle apeteza, faga urbanizacións onde queira, desordenadamente, e levando ata custos insoportables a prestación dos servizos que, por certo, non se financian con cargo ao propio proxecto»
O presidente da Xunta xustifica que o seu Goberno pare a gran urbanización nun monte de Tomiño


Por que entón non se pon un límite as vivendas adquiridas por persoa(ou parella) nunha cidade? Por que non se lles obriga(multándoos) a alquilar(fixándolles un prezo máx.) aos propietarios de "x" pisos(senón os están cobrando xa en negro)?
En Galiza hai
229.360 vivendas baleiras(das 1.308.363 existentes), en Vigo 17.846 dun total de 122.538(Datos do INE no 2001). Co 14'56% dos pisos baleiros a quen lle pode sorprender o tráfico que temos en Vigo?

Máis da metade dos alugueiros en Galiza páganse con diñeiro negro

Que farías para garantir o acceso a unha vivenda digna?(En Vieiros)

2.-Ence non, Reganosa si?

3.-O BNG intentará aproveitar a negociación de novas leis da Xunta para derrogar o plus dos ex altos cargos VS "O Bloque vai tratar a súa proposta de revisión do complemento retributivo para altos cargos sen ningún tipo de espavento nin controversia máis aló do lóxico"

Agardo que o mínimo lóxico sexa poder renunciar a cobralo plus e que isto sexa de obrigado cumprimento nos ex altos cargos do Bloque. Sería unha controversia, posto que foi unha emenda coa que os nacionalistas non estiveron de acordo
A ver como reaccionarían despois o PP e o PSOE, se o BNG lle demostra a sociedade que eles si "son diferentes".

Sem comentários: