4.12.06

O galeguismo do PP

Nunca existíu no partido, excepcións a título persoal houbo e hainas, pero non hai máis.
Se fai pouco Núñez Feijoo pedía a oficialización dobre co topónimo castelanizado d'A Coruña, agora rexeita a igualdade entre o idioma propio dos galegos e o alleo que se impuso e se sigue a impor vía constitución.
"non pode prexudicar que no Estado a única lingua exixible desde o punto de vista do deber sexa a lingua común, o castelán"
O bilingüísmo harmónico, cordial ou como lle queiran chamar só é aceptar coma normal a tendencia anormal da pérdeda de galego falantes.

Eu son optimista
Gamoneda di que a poesía española non está á altura da que se fai en galego e portugués

O Grupo El Progreso lanza un diario gratuito en galego nas 7 grandes cidades

Sem comentários: