22.2.09

O máis críbel

Feijóo, axudando contra o lume
http://www.theblog.es/mt/archives/fotos/feijo.jpg

Feijóo, botando de comer ás vacas
http://www.soitu.es/soitu/imagenes/2009/02/19/info/1235049611_504603_fotonoticia_normal_0.jpg

Feijóo(e Corina), preocupados polos máis necesitados
http://media.lavozdegalicia.es/default/2009/02/21/0012_2517930/Foto/g21p6f2.jpg

Feijóo, defendendo o galego

-Moitos candidatos do PP secundaron a protesta de Galicia Bilingüe (GB), que pide separar os nenos en aulas en función da lingua. Apoian esa proposta? -Lin a convocatoria de GB e non di iso. GB di que hai que coñecer os dous idiomas. A nosa política lingüística é garantir o coñecemento proporcional dos dous ao final de cada ciclo. O que fixo este goberno foi utilizar unha lingua vehicular única na ensinanza cando o que estaba garantido na Lei e no Plan de Normalización era que había dúas linguas vehiculares.
Entrevista a Núñez Feijóo n'A Nosa Terra(inclúe vídeo)

-¿Que propoñen como alternativa ao decreto do galego no ensino? -O modelo do País Vasco parécenos perfecto. O que queremos é que os pais poidan escoller a lingua vehicular. E pareceríanos correcto que houbese tamén un modelo cun repartimento equitativo, porque moita xente, -ao mellor a maioría, non sabemos-, optaría por un 50%... -Defenden que haxa unha opción mixta, outra opción en castelán con galego como materia, e outra en galego con castelán como materia pero, ¿como levalo á práctica? ¿Cunhas aulas en castelán e outras en galego? -O conto de que se segrega é unha utilización perversa dunha palabra. A segregación é sempre contra a vontade do que é segregado. O que hai que facer é preguntarlles aos pais no sobre de matrícula, e facer un estudo, e despois decidir. Entrevista á presidenta de Galicia Bilingüe no Galicia-Hoxe

-¿Un niño de Galicia debe terminar la primaria y la secundaria siendo competente en gallego y castellano? -Depende de lo que entiendas por competencia. La igual competencia en las dos lenguas es absolutamente imposible, a no ser que sea nula. Es imposible. Entrevista á presidenta de Galicia Bilingüe en La Voz de Galicia


Feijóo, defendendo a AP-9

-¿Con qué criterios se aumentó el plazo de concesión de la AP-9, siendo Vd Conselleiro de COTOP?
-Non se incrementoun nun so ano sendo eu conselleiro. O que si se fixo foi finalizar a AP-9 co tramo Ferrol-Fene libre de peaxe e o tramo Porriño-Tui. O Goberno socialista co señor Touriño no ministerio de infraestructuras ampliou 25 anos a concesión a cambio de nada. E o PP fixo o mesmo, a cambio de que a concesionaria construira dous tramos de autopista libres de peaxe. Núñez Feijóo nos "Encuentros digitales de La Voz de Galicia"


Que demo fai este señor facendo campaña en Galiza despois do «No es en ningún caso una marea negra, se trata sólo de manchas muy localizadas»
Mariano Rajoy, vicepresidente do Goberno de España (23-11-2002)

Ou adicándose a política despois do "Tengo la convicción moral de que fue ETA"

E isto é defendíbel para os propios votantes e militantes do PP?

1 comentário:

Luís Pérez disse...

O que fai o partido popular de Galicia é aparentar e tamén o que saben facer ben é botarlle a culpa a outros porque durante a súa etapa en Galicia non houbo tantos cambios como nesta etapa de tres anos.