11.3.09

"Los que viven del pesebre"

Só 5 de cada cen páxinas da prensa están en Galego, Galicia-Hoxe

"Resulta inquietante o papel desempeñado dentro do país por La Voz de Galicia. Foi o xornal que máis diñeiro público recibiu do Goberno galego e da RTVG por programas externalizados."
O Blog de Francisco Rodríguez

Anteriores: Ben cobrado!

Sem comentários: