9.6.05

Dicionario Inglés-Galego

Dicionario CLUVI

1 comentário:

sirgul disse...

Hoxe luns 29 de setembro tivo lugar na Facultade de Filoloxía e Tradución da
Unversidade de Vigo a presentación da segunda edición do Dicionario CLUVI inglés-galego, de consulta libre
no enderezo http://sli.uvigo.es/dicionario. Trátase dun dicionario de 20.000 entradas e
30.000 acepcións con cadanseu exemplo de uso real tirado dun corpus de máis de 8 millóns
de palabras. É o primeiro dicionario inglés-galego de envergadura e vén cubrir un baleiro
importante na lexicografía da nosa lingua.

O dicionario está feito sobre o corpus CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de
Vigo, de acceso libre en http://sli.uvigo.es/CLUVI), e en concreto sobre as súas seccións
que conteñen textos paralelos inglés-galego: TECTRA (textos literarios), LOGALIZA
(informática), VEIGA (subtitulación de películas) e UNESCO (texto íntegro do Correo da
Unesco en inglés, francés, galego e castelán).