30.11.05

A UPG?

19-XI-05 O PNG non acude ao Consello Nacional
27-XI-05 Cisma en ADEGA Vieiros, Arredemo

Somentes dende dentro se poderá ter unha idea do sucedido, pero semella que non son exemplos de transparencia, diálogo e poida que até de democracia. Tampouco me gosta no BNG quen ocupa o cárrego de Secretario de Iniciativas Políticas e Formación, poida que sexa bo pero incoherente(non se retiraba?) e inadecuado.

Do mito de Sísifo á autodestrución?
Os galegos en perigo de extinción

Sem comentários: