6.1.10

O consenso da rúa en que nº se consensa?


“o consenso social existe porque a cordialidade lingüística nas rúas, nos centros de traballo, nas cafeterías, existe. E polo tanto, a cordialidade social, que é o que importa, existe dende fai tempo. A cuestión é si os políticos nos queremos sumar ao consenso da rúa, ou os políticos non se queren sumar ao consenso da rúa”
Alberto Núñez Feijóo, Xunta.es
(Foto de Xornal de Galicia)