9.12.07

Apoiando a Francisco Rodríguez

Sería bo que na intervención do deputado bloqueiro no congreso español, se fixera eco das declaracións dos traductores e eurodeputados portugueses(até do PP europeo) recoñecendo un mesmo idioma ás dúas berias do Miño nesta reportaxe da RTP. E aínda, no caso de diferencialo, como fai o eurodeputado do PP español, Vidal Quadras(do máis españolista), é imposíbel negar que "se parece mucho al portugués".


Tan imposíbel como negar a orixe común, ese galego medieval ou galego-portugués no que escribiu un tal Alfonso X.
Tamén se podería facer eco das recentes declaracións do líder do PPdG, Núñez Feijóo
"persoalmente, decátome de que o galego é unha riqueza que nos axuda a abrir as portas da lusofonía". E se o presidente español quere profundizar no tema, que lle pregunte ao seu amigo Suso de Toro(e un dos mellores escritores galegos) a próxima vez que tomen unhas cervexas xuntos.

Conclusión, dende os dous puntos de vista lingüísticos só depende da súa vontade cumprir a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, ratificada polo Goberno español no ano 1992. "As partes comprometem-se a garantir a liberdade de recepção directa das emissões de rádio e televisão dos países vizinhos numa língua falada de maneira idêntica ou parecida a uma língua regional ou minoritária, e a não opor-se à retransmissão de emissões de rádio e de televisão dos países vizinhos em dita língua. Mais além disso, comprometem-se a velar para que não se imponha nenhuma restrição à liberdade de expressão e à livre circulação de informação numa língua falada de maneira idêntica ou parecida a uma língua regional ou minoritária..."

Dificilmente se pode ser europeísta negándolle a intercomunicación a dous pobos veciños, que noutrora compartiron unha historia e hoxe comparten unha Euro-Rexión.

Actualizado

A recepción das radios e televisións portuguesas no Congreso
Pregunta e réplica do deputado do BNG, Francisco Rodríguez e resposta e contrarréplica do presidente español, José Luís R.Zapatero.

Posterior debate Zapatero/Rajoy, alundido o tema.


Os media portugueses fanse eco da nova